COVB

Actualitat/ Notícies

Documentació acreditativa per als professionals veterinaris en l’actual context d’Estat d’Alarma a causa coronavirus

17/03/2020

Responent a diferents consultes, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) ha elaborat un seguit de recomanacions per als casos en què els professionals de la veterinària necessitin desplaçar-se en l’actual context d’Estat d’Alarma a causa del coronavirus.

Des dels serveis jurídics del Col·legi es recorda que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, permet els desplaçaments per dirigir-se al lloc de treball per efectuar una prestació, laboral, professional o empresarial. Així mateix, en el cas dels serveis professionals veterinaris en centres veterinaris, reconeguts a la Llei General de Salut Pública (Llei 33/2011, de 4 d’octubre) com a centres col·laboradors en programes de salut pública, poden continuar oberts al públic.

Tot i que les autoritats competents no han determinat quina és la documentació que cal presentar si els cossos de seguretat requereixin acreditar aquesta situació, des del COVB es fan les següents recomanacions sobre la documentació acreditativa que convé tenir disponible:

Persones veterinàries que treballen per compte aliena: còpia del contracte laboral vigent en què s’indiqui el lloc de treball, juntament amb el carnet de col·legiació del COVB o bé una certificació de col·legiació. Es pot demanar aquesta certificació de col·legiació al correu electrònic covb@covb.cat i es pot descarregar AQUÍ un model de certificació perquè l’empresa acrediti que es forma part del seu personal.

–       Persones veterinàries autònomes: el carnet de col·legiació del COVB o la certificació de col·legiació, a més còpia de l’alta a l’IAE en l’epígraf de Veterinària.

–       Persones veterinàries clíniques amb animals de companyia: a més, poden demanar una certificació d’inscripció al Registre del COVB de Centres dedicats a l’Exercici Professional de la Clínica d’Animals de Companyia (RACPA).

–       Persones veterinàries que es desplacin amb vehicle i una farmaciola veterinària per tractar pacients (veterinari clínic de cavalls, producció, servei urgent a domicili, etc.): a més, poden dur una còpia de la comunicació de la farmaciola veterinària amb el número de matrícula del vehicle que n’autoritza la tinença i el transport.

–       Persones veterinàries habilitades o d’ADS: còpia del nomenament de l’Administració Pública.

–       Persones veterinàries funcionàries o al servei de l’Administració: còpia de l’acreditació del nomenament o contracte.

En el cas que s’iniciés algun expedient sancionador, el facultatiu o facultativa haurà d’acreditar la concreta actuació professional amb els mitjans de prova que s’escaiguin (història clínica, factura, receptes, o d’altres mitjans de prova).