COVB

Actualitat/ Notícies

Document resum de les mesures urgents extraordinàries aprovades per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

23/03/2020

Com a conseqüència de la ràpida propagació de la pandèmia de COVID-19 i per a la gestió de la situació de crisi sanitària s’ha declarat, per part de les institucions governamentals, l’estat d’alarma. Aquest limita principalment la llibertat de circulació de persones i, en conseqüència, també els àmbits de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals.

Derivades de la declaració de l’estat d’alarma, s’han dictat una sèrie de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social, entre les quals cal destacar iniciatives de les diferents Administracions que es podrien classificar en Mesures Financeres, Mesures Fiscals i Tributàries, Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per evitar acomiadaments i Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret privat.

El COVB i Sellarès Assessors acosten als col·legiats i les col·legiades un complet document resum que recull, de manera clara i argumentada, les principals mesures urgents aprovades els darrers dies, així com els requisits i condicions que cal complir per acollir-s’hi.

El document complet es pot descarregar AQUÍ.