COVB

Actualitat/ Notícies

Dissabte 24 d’abril: Dia Mundial del veterinari i dels animals de laboratori

23/04/2021

En motiu del Dia Mundial del animals de laboratori, el COVB ha emès un comunicat en que es reconeix la importància que els animals han tingut per als avanços científics, però al mateix temps es condemna de manera categòrica la mala praxi amb els animals de laboratori i que és un incompliment flagrant de de Directiva 2010/63/UE, Reial decret 53/2013 d’1 de febrer i la normativa autonòmica de protecció animal i pot arribar a constituir un delicte tipificat en l’art. 337 del Codi penal. El COVB recorda que és fonamental que des de qualsevol àmbit científic es treballi en el benestar animal i s’apliquin sense dilació les conegudes 3R: Reemplaçar, Reduir, Refinar.

També el 24 d’abril és celebra el Dia Mundial del Veterinari. El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) participa reivindicant i donant a conèixer el treball que realitzen els seus col·legiats. El lema d’enguany és “Resposta dels veterinaris a la crisi de la COVID-19”, ja que, encara que els veterinaris han treballat colze a colze en la cura de la salut pública, la seva labor ha passat pràcticament desapercebuda. Els veterinaris han mantingut obertes les portes de les seves clíniques per a animals, han estat actius durant la crisi de la pandèmia en tot moment, en la indústria alimentària i es va contribuir a dotar als serveis públics de salut amb recursos com equips de protecció per a sanitaris i respiradors. A més a més la pandèmia ha demostrat que és imprescindible que se sumin la recerca mèdica i veterinària, ja que no es pot entendre l’una sense l’altra.