COVB

Actualitat/ Notícies

Detectat un nou un cas d’Influença aviària en gavines al Segrià

13/04/2023

En data 4 d’abril, el Laboratori Nacional de Referència d’Algete ha confirmat el resultat positiu d’Influença aviària d’alta patogenicitat H5N1 en mostres de 12 gavines (Larus ridibundus) després de localitzar 26 gavines mortes al riu Segre al seu pas pel municipi de Lleida (Segrià).

Atesa la situació epidemiològica vers la IAAP en aus silvestres al territori de Lleida s’ha recomanat l’adopció de les mesures de prevenció establertes a l’article 5.1 de l’Ordre APA/2442/2006, per les explotacions d’aus de corral ubicades a la comarca del Segrià, com a mínim 30 dies des d’aquesta comunicació.

Valorada la situació de la IAAP en aus silvestres al territori de Lleida i la incidència de nous focus, s’ha considerat poc viable la realització d’inspeccions a totes les explotacions avícoles incloses dins dels radis de 3 i 10 km al voltant de la localització de les aus en cada cas detectat o que es pugui detectar, per tant, en aquest cas no es realitzarà aquest tipus d’actuació.

No obstant, s’implementaran estratègies amb la finalitat de conscienciar a les parts implicades en el sector avícola per tal que es reforcin les mesures de bioseguretat encaminades a prevenir l’entrada del virus a les explotacions i promoure la ràpida comunicació en cas de sospita de la malaltia.

Recordeu, l’obligació de notificar a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent, la detecció d’algun dels següents signes a l’explotació:

  1. Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  2. Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  3. Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  4. Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

i la necessitat d’extremar les mesures de bioseguretat a l’explotació, sobretot aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte d’aus silvestres amb les aus de corral.