COVB

Actualitat/ Notícies

Demanda de feina com a veterinari inspector a les noves fronteres del Brexit

07/08/2021

La sortida del Regne Unit de la Unió Europea ha conduït, en absència d’un acord, al restabliment dels controls sanitaris a la importació entre Regne Unit i França a partir del primer de novembre de 2019. A tal fi, França es prepara i contracta veterinaris oficials per a 9 llocs fronterers, localitzats en Hauts-de-France, Normandia i Bretanya. El veterinari intervé en diversos nivells, tant en el control d’animals vius com en el control de productes provinents d’animals, destinats o no al consum humà i que són importats pel mercat europeu. El Veterinari inspector en col·laboració amb l’autoritat duanera contribueix a la protecció de les fronteres.

Més informació