COVB

Actualitat/ Notícies

Curs en línia sobre la Certificació veterinària oficial per l’exportació d’aliments

28/05/2021

Del 8 al 28 de juny, el Consejo General de Colegios Veterinarios de España obre un nou curs amb l’expert de 5 hores de durada amb l’objectiu d’ajudar als professionals de les empreses agroalimentàries a conèixer els sistemes específics de control alimentari i les normes de cada país per tal d’obtenir les certificacions veterinàries oficials  i autoritzacions que els permetin accedir a nous mercats internacionals.

El formador és el veterinari Jesús García López, responsable de l’àrea d’exportació d’aliments del  Servicio de Seguridad Alimentaria y Salud Animal de la Dirección General de Salud Pública del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

El curs és en format virtual i cada usuari podrà seguir el curs al seu propi ritme en els horaris que consideri oportú. En acabar la formació, els alumnes que facin tots els continguts rebran un certificat d’aprofitament del curs.

El preu de la formació és de 35€.

Més informació i inscripcions