COVB

Actualitat/ Notícies

Curs amb expert: Inspección de ganglios linfáticos en los controles sanitarios en mataderos

12/11/2021

El Consejo General de Colegios Veterinarios de España, ofereix a tots els Col·legiats un nou curs amb expert en format virtual amb el títol “Inspección de ganglios linfáticos en los controles sanitarios en mataderos“

En aquest curs es pretén facilitar, des d’una perspectiva eminentment pràctica, tècniques per a la identificació, localització i, si escau, abordatge, tant de ganglis limfàtics d’inspecció sistemàtica d’acord amb la normativa vigent, com d’aquells altres, que tot i no ser d’inspecció obligada, resulten d’especial utilitat pràctica per valorar l’abast dels processos observats de cara a la presa de decisions. El contingut se centra en les espècies bovina, ovina-caprina i porcina.

L’expert és Juan Carlos Domínguez Vellarino, Llicenciat en Veterinària per la Universidad de Extremadura i Diplomat en Sanitat per l’Instituto de Salud Carlos III de Madrid, actualment és Responsable de seguretat alimentària del Servicio Extremeño de Salud.

El curs té una durada de 5 hores i estarà disponible del 16 de novembre al 7 de desembre i té un preu de 35€.

Programa

Inscripcions