COVB

Actualitat/ Notícies

Convocatòria oposicions de la Generalitat 24 places de Veterinària i 75 de salut pública

21/06/2024

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica la convocatòria vint-i-tres processos de selecció de diferents cossos i escales que inclou el procés codi tràmit 847: Cos de titulació superior, escala de veterinària (grup A, subgrup A1) i el procés codi tràmit 846: Cos de titulació superior, escala de salut pública (grup A, subgrup A1).

Trobareu les bases de la convocatòria en el document adjunt. El termini d’inscripció al procés d’oposicions és de 20 dies hàbils a partir de la publicació al Diari Oficial.

Nota Resolució de la Convocatòria