COVB

Actualitat/ Notícies

Convocatòria oberta per a les beques de formació pràctica FEGA

31/03/2023

Fins l’11 d’abril, esteu a temps de presentar la vostra sol·licitud per a la convocatòria de beques de formació pràctica per universitaris FEGA 2023 del Fondo de Garantia Agrária O.A. La convocatòria consisteix en 5 beques a l’Àrea Gestió Pública, de les quals 3 són per a Enginyers Agrònoms, titulats de grau en Veterinària, Enginyeria en Ciències Agronòmiques, Enginyeria Agrícola, Enginyeria Agroambiental, Grau en Ciències Ambientals, Enginyeria Ambiental, Enginyeria del Medi Natural, Enginyeria Forestal, Enginyeria de Montes, Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica, o Màster Universitari en Enginyeria de Montes, per un període inicial de 12 mesos, podent prorrogar-se fins a un màxim de tres ocasions.

La quantia de les beques per beneficiari serà de 1.150 euros bruts mensuals, i estarà subjecta a les retencions i descomptes legals vigents a cada moment.

Les sol·licituds aniran acompanyades, com a mínim, de la documentació següent:

  • Certificació de les qualificacions obtingudes durant la carrera universitària, en què consti l’acreditació de la finalització dels estudis esmentats i la data, així com la nota mitjana obtinguda.
  • Currículum vitae del sol·licitant.
  • Documentació que acrediti els mèrits al·legats al currículum vitae.
  • Documentació que acrediti el domini de l’idioma espanyol quan calgui.

Teniu tota la informació en aquest enllaç de https://www.sede.fega.gob.es/