COVB

Actualitat/ Notícies

Control, prevenció i acció coordinada les claus de la lluita contra les zoonosis

04/07/2024

6 de juliol, Dia Mundial de la Zoonosi

Control, prevenció i acció coordinada les claus de la lluita contra les zoonosis

  • El Dia Mundial de la Zoonosi és una oportunitat per educar i recordar la importància de la vigilància sanitària i la col·laboració entre veterinaris, metges i altres professionals de la salut per prevenir brots i protegir la comunitat.

  • Segons l’OMS hi ha fins a 200 tipus de malalties zoonòtiques que poden estar causades per virus, bacteris, paràsits i fongs, com per exemple la Salmonella, la Listèria, la Ràbia, la febre del Virus del Nil Occidental o la Toxoplasmosi.

  • Els veterinaris són els professionals formats en sanitat animal i malalties zoonòtiques que treballen amb un important rol com a garants de la salut pública.

4 de juliol de 2024.- El proper 6 de juliol, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) es suma a la commemoració del Dia Mundial de la Zoonosi, una jornada destinada a augmentar la consciència sobre les malalties zoonòtiques que es transmeten i afecten tant els animals com els éssers humans. El COVB vol destacar la importància de la prevenció i el control de les zoonosis com una responsabilitat compartida que requereix el compromís de tota la societat, però especialment de les administracions públiques responsables, així com a les organitzacions mèdiques, veterinàries i biològiques.

“Després de l’experiència de l’arribada de la COVID-19 a les nostres vides, la nostra societat no es pot permetre una altra pandèmia amb els mateixos errors que es van cometre en l’anterior” explica Salva Cervantes, veterinari i membre del Comitè Científic del COVB, “per això és imprescindible que els responsables sanitaris treballin de manera coordinada, incloent-hi el veterinari i el seu paper com a garant de la salut pública, per assegurar-nos que hem après la lliçó”.

El 6 de juliol no és una data triada a l’atzar, sinó que commemora el dia de 1885 en què Louis Pasteur va administrar amb èxit la primera vacuna contra la ràbia, una malaltia zoonòtica que continua afectant milers de persones i animals arreu del món.

“El Dia Mundial de la Zoonosi és una oportunitat per educar i recordar al públic la importància de la vigilància sanitària i la col·laboració entre veterinaris, metges i altres professionals de la salut per prevenir brots i protegir la comunitat. Aquesta col·laboració és el que avui es coneix com a One Health” afirma Mònica Aguilera, veterinària i membre del Comitè Científic del COVB.

 

Les Zoonosis i la seva Rellevància

Les zoonosis són malalties infeccioses que es transmeten dels animals als humans. Entre elles es troben la ràbia, la leptospirosi, la toxoplasmosi, així com moltes altres que poden tenir un impacte significatiu en la salut pública, com les parasitosis intestinals, nombroses malalties transmeses per vectors, la sarna i les tinyes. Segons l’Organització  Mundial de la Salut (OMS) hi ha fins a 200 tipus de malalties zoonòtiques que poden estar causades per virus, bacteris, paràsits i fongs.

Les malalties zoonòtiques es divideixen en zoonosis no alimentàries (transmeses per contacte directe amb l’animal o mitjançant un vector (ex: mosquits o paparres) i en zoonosis alimentàries (associades al consum d’aliments).

Per les Zoonosis alimentàries existeix un control  força eficient per part dels organismes governamentals donat que són malalties de declaració obligatòria. A Europa i el Regne Unit es van reportar un total de 5,763 brots al 2022 (últimes dades disponibles). Un 43.9% més que al 2021 (4,005), el que evidencia un major control. A Espanya es van comunicar 591 brots. Els causats per Salmonella, Campylobacter, Listeria (bacteris) i Norovirus (virus) són els més freqüents. Tots ells causant quadres gastrointestinals que poden arribar a ser greus i sent la població infantil i geriàtrica la més sensible.

Les Zoonosis no alimentàries són menys freqüents. Entre les malalties més conegudes hi ha la Febre Q (causada pel bacteri Coxiella burnetii) és contagia per inhalació  i pot causar pneumònia, febre i inflamació a nivell cardíac i/o hepàtic. Els principals animals afectats són els petits remugants. Té una presència mundial, i la seva prevalença a l’Estat en els últims anys s’ha mantingut estable i baixa (entre el 0.3-0.7%). El veterinari és el professional que realitza el tractament i prevenció dels animals així com la presa de mostres per a la monitorització d’aquest bacteri.

El Virus del Nil Occidental (causada per un flavivirus) és una altra zoonosi. Des del primer contagi a l’Estat Espanyol reportat al 2004, s’han posat molts esforços en controlar aquesta zoonosi mitjançat en Pla Nacional de vigilància, control i erradicació. Actualment és endèmica i principalment es troben casos al sud-oest de la península. A Catalunya també n’hi ha hagut. Està causada per un virus que es troba en aus i es transmet a èquids i humans a través de la picada de mosquits (Culex), fet que causa un patró de contagis estacional.  Malgrat la majoria de vegades la malaltia cursa sense símptomes, hi pot haver casos amb febre, mal de cap, fatiga, miàlgies (dolor muscular), alteracions gastrointestinals o fins i tot neurològiques (menys d’un 1%).

D’altra banda, malalties com la Ràbia (causada per un lyssavirus) i la toxoplasmosi (causada pel paràsit Toxoplasma gondii), són exemples d’èxit de prevenció i control amb un esforç col·lectiu amb enfoc One Health. De Ràbia, en els últims tres anys a Europa no hi ha cap cas reportat en humans i a l’estat espanyol no hi ha casos reportats en animals de companyia.

Pel què fa a la Toxoplasmosi, es van reportar 150 casos congènits en humans a tota Europa, 2 a l’Estat Espanyol l’any 2021. Aquesta zoonosi pot provocar avortaments, mort perinatal o malalties congènites que poden aparèixer immediatament al néixer o a l’adolescència, incloent manifestacions oculars o de l’aprenentatge. Malgrat, la població la relaciona pel contacte amb gats domèstics, els casos venen principalment per la ingesta d’aliments infectats.

 

La tasca del veterinari

Els veterinaris tenen un  paper destacat en la vigilància i prevenció de les zoonosis. Perquè els veterinaris són els professionals formats en sanitat animal i malalties zoonòtiques a qui correspon la vigilància de tots els aliments d’origen animal de la granja fins a la taula. També treballen en la protecció de la fauna silvestre origen de moltes malalties zoonòtiques; en el laboratori estudiant  malalties i patògens, i investigant fàrmacs, vacunes, etc. per la prevenció de la salut animal i humana; en l’àmbit de la seguretat alimentària i la salut pública elaborant protocols d’higiene fent inspeccions als escorxadors i empreses de manipulació d’aliments, els bars, restaurants, supermercats o qualsevol local on es venguin aliments, i, per descomptat en les clíniques de petits animals diagnosticant i tractant els animals que conviuen amb les persones.

 

Sobre el COVB

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) és una institució compromesa amb la promoció de la salut animal i la protecció de la salut pública. Mitjançant la formació contínua, la investigació i la conscienciació, treballem per millorar la qualitat de vida dels animals i de les persones.

 

Bibliografia

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/vigilancia_zoonosis.htm

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/control_oficial/2022_Informe_Zoonosis_One_Health_Union_Europea.pdf

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/control_oficial/2022_Informe_EFSA_Espana_datos_Zoonosis_y_AMR.pdf

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/zoonosis-resistencias-antimicrobianas/zoonosis.aspx

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/zoonoses

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=zoonoses

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jmm/10.1099/00222615-46-1-4#tab2

https://www.cell.com/trends/parasitology/abstract/S1471-4922(21)00060-X?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS147149222100060X%3Fshowall%3Dtrue

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8582836/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6386771/

https://www.efsa.europa.eu/es/topics/topic/foodborne-zoonotic-diseases

https://www.efsa.europa.eu/es/topics/topic/non-foodborne-zoonotic-diseases

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subseccion/vigilancia_zoonosis.htm

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/fiebre-nilo-occidental/F_O_Nilo.aspx

https://www.frontiersin.org/journals/cellular-and-infection-microbiology/articles/10.3389/fcimb.2023.1155867/full

https://www.ecdc.europa.eu/en/west-nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc