COVB

Actualitat/ Notícies

Consulteu el nou Reial Decret sobre neteja i desinfecció de vehicles de transport d’animals

21/04/2023

El dijous 13 d’abril, va sortir publicat al BOE, el nou Reial decret 208/2023 que modifica el Reial decret 638/2019 pel qual s’estableixen les condicions bàsiques que han de complir els centres de neteja i desinfecció dels vehicles dedicats al transport per carretera d’animals vius, productes per a l’alimentació d’animals de producció i subproductes d’origen animal no destinats al consum humà, i es crea el Registre nacional de centres de neteja i desinfecció.

Trobareu el document en aquest enllaç.