COVB

Actualitat/ Notícies

Confirmats 2 casos d’Influença aviària a la ciutat de Barcelona

12/01/2023

En data 9 de gener de 2023, el Laboratori Nacional de Referència d’Algete, ha confirmat el resultat positiu d’Influença aviària d’alta patogenicitat H5N1 en les mostres obtingudes a partir en dues aus silvestres localitzades al Parc de la Ciutadella/Parc zoològic de Barcelona:

 1. Bernat pescaire, (Ardea cinerea) – 22CR3939, localitzat al Parc de la Ciutadella, va ser traslladada al Centre de Recuperació de fauna de Torreferrussa el 19/12/2022 on es van prendre mostres.
 2. Gavià (Larus michahellis) – 22CR3944, localitzat i mostrejat a les instal·lacions del Parc Zoològic de Barcelona.

En aquest sentit, atesa  la proximitat de la localització de les aus amb la del Buculus Ibis confirmat positiu d’IAAP H5N1 el passat 29/12/2022 amb  identificació de focus RASVE 2022/150, s’ha consensuat amb el MAPA la inclusió d’aquestes noves aus confirmades dins del  mateix focus.

Els radis de 3 Km (zona de control) i 3- 10 km  (zona de seguiment) a partir de les noves aus confirmades coincideixen amb els radis del focus amb codi 2022/150, per tant es mantenen les mesures ja implementades en motiu de la notificació d’aquest darrer focus.

Les principals mesures de prevenció davant aquests nous focus són:

 • Prohibició de cria i manteniment d’ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d’aus de corral.
 • Prohibició de la producció i manteniment d’aus de corral a l’aire lliure.
 • Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
 • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA).
 • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
 • Prohibida la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus captives en centres de concentració d’animals (definits a l’article 3.7 de la Llei 8/2003), incloent: certàmens ramaders, mostres i exhibicions d’aus o altres activitats culturals.

Recordeu l’obligació de notificar immediatament a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent, la detecció d’algun dels següents signes a l’explotació:

 1. Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
 2. Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
 3. Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
 4. Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

 

i de la necessitat d’extremar les mesures de bioseguretat a l’explotació, sobretot aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte d’aus silvestres amb les aus de corral.

En l’enllaç, podeu consultar el díptic amb les mesures de bioseguretat en explotacions avícoles per prevenir l’entrada de la IAAP, elaborat pel Servei de Prevenció en Salut Animal.  I per qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Prevenció en Salut Animal salutanimal.daam@gencat.cat