COVB

Actualitat/ Notícies

Confirmació d’un focus de Tuberculosi bovina a Catalunya 

05/05/2023

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ens informen que el dia 4 de maig es va notificar el primer focus de tuberculosi bovina a Catalunya des que es va assolir l’estatus d’oficialment lliures d’aquesta malaltia (OILTB). L’explotació positiva es tracta d’una explotació extensiva per producció de carn, del municipi de Valls de Valira (Alt Urgell) amb un cens de 18 animals. La sospita es va iniciar a un animal a partir de la vigilància activa, la qual cosa va comportar el sacrifici d’aquest i la presa de mostres corresponent. El laboratori del CReSA va confirmar la presència del complex Mycobacterium tuberculosis (CMT), la qual cosa va derivar en resolució del buidat sanitari de l’explotació, actuació que es va dur a terme el 29/03/2023.

La notificació feta el dia 4 de maig a través de RASVE es produeix després que en data 27/04/2023 el LNR (Santa Fe) hagi confirmat el CMT de forma oficial, ja que un dels requisits que comporta l’assoliment de l’estatus OLTB és la comunicació oficial de tots els nous casos que es vagin confirmant.

A  dia 5 de maig, l’explotació es troba buida d’animals i a l’espera de realitzar la neteja i desinfecció obligatòries i el control ambiental preceptiu abans de poder tornar a introduir nous animals.

Els controls realitzats a la resta de ramats bovins d’aquest municipi han obtingut un resultat favorable. A banda, s’han incrementat els mostrejos de fauna silvestre de la zona per tal d’esbrinar si aquesta podria ser una possible via d’entrada de la malaltia a l’explotació, cosa que no es pot concloure donada l’absència de confirmació en animals silvestres mostrejats fins a l’actualitat.

Tot i que la baixa incidència en boví de nous ramats infectats, entre d’altres, ha permès l’assoliment de l’estatus de lliures en aquesta espècie, la tuberculosi animal encara és una malaltia present al nostre territori, tant en animals de renda com fauna salvatge, per això és important no baixar la guàrdia i aplicar mesures de bioseguretat per evitar l’entrada d’aquesta i altres malalties a les explotacions.

Aquesta declaració no implica cap canvi en l’estatut sanitari actual de Catalunya, ja que ens mantenim per sota dels llindars del 0,1% d’incidència anual o 0,2% de prevalença en explotacions.