COVB

Actualitat/ Notícies

Comunicat de la Junta de Govern del COVB

06/03/2023

Benvolguts companys i companyes,

Com sabeu, les eleccions per a renovar la Junta de Govern el 2019 van quedar suspeses per ordre judicial en haver-se exclòs la Candidatura liderada pel company Joan Mesià en aplicació per la Junta Electoral del que disposa l’art. 33.2 dels Estatuts col·legials.

Amb voluntat de superar aquesta situació d’interinitat, l’actual Junta presidida en funcions pel company Ricard Parés i la candidatura liderada pel Sr. Joan Mesià han arribat als següents acords:
1) Convocar una Assemblea General extraordinària de col·legiats per a modificar els Estatuts, derogant l’art. 33.2 que permet excloure una candidatura, així com els preceptes que regulen l’obligatòria aprovació prèvia dels programes electorals i la composició de la Junta Electoral que passarà a ser designada per sorteig entre tots els col·legiats.

2) Una vegada modificats els Estatuts en el sentit expressat (si així ho aprova l’Assemblea General), procedir a convocar eleccions per a cobrir la totalitat de càrrecs de la Junta de Govern.
Aquestes eleccions, supervisades ja per la nova Junta Electoral, se celebraran conforme als Estatuts i usos del Col·legi, permetent-se el vot per correu certificat per tal de propiciar la màxima participació.

Amb aquests acords, esperem poder posar fi a la situació d’interinitat i judicialització que ha viscut la Corporació aquests darrers anys i recuperar la normalitat democràtica del nostre Col·legi.

Barcelona, 3 de març de 2023.

LA JUNTA DE GOVERN EN FUNCIONS