COVB

Actualitat/ Notícies

Com presentar la declaració de tinença d’espècies catalogades com a invasores

12/11/2021

Tal i com ja us vàrem comunicar en aquest mateix enews, la Generalitat de Catalunya ha obert un període per a que els particulars declarin la tinença d’espècies catalogades com a invasores.

El Servei d’Informació Ambiental del Departament de Polítiques Ambientals i Medi natural ha preparat una sèrie de materials divulgatius relacionats amb la declaració de tinença d’espècies invasores, que us poden ser útils:

1.- L’accés al tràmit específic per fer la declaració de tinença d’espècies catalogades com invasores figura a l’apartat de la web: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/tinenca_sp_invasores/

2.- Preguntes freqüents:  Un apartat específic a la web i en el word adjunt amb una sèrie de preguntes que es fan sovint des de les clíniques veterinàries.

http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/exotiques-invasores

3.- Infografia informativa  que us adjuntem i també figura a la web.

Qualsevol dubte us podeu dirigir al correu especiesinvasores.tes@gencat.cat