COVB

Actualitat/ Notícies

Celebrada dimecres la jornada de formació organitzada per el COVB sobre la plataforma CEXGAN

26/02/2022

Dimecres, tal com ens van sol·licitar molts col·legiats, el COVB, amb el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, va celebrar una jornada gratuïta de formació sobre el funcionament i el registre de la plataforma CEXGAN 2.0. Aquesta eina impulsada pel Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pretén afavorir la internacionalització de les empreses d’aquest sector amb la millora del sistema informàtic de Comerç Exterior Ramader (CEXGAN), que s’encarrega de controlar la certificació dels processos d’exportacions de productes ramaders. La plataforma agilitza la tramitació dels certificats veterinaris necessaris per a l’exportació d’animals vius, productes d’origen animal, alimentació i productes sanitaris i que cal presentar davant de les autoritats del país que els importarà.

Properament, tindrem disponible el vídeo de la formació que posarem a disposició de tots els col·legiats i col·legiades.