COVB

Actualitat/ Notícies

Cartell de mesures de prevenció de la COVID-19 en les visites al veterinari

14/09/2020

31 de Juliol de 2020 – 

Des del COVB us facilitem el pòster “Precaucions en la visita al veterinari durant la COVID-19” del Consell de Col.legis Veterinaris de Catalunya perquè, un cop imprès, es pugui penjar en un lloc visible de la consulta com informació bàsica pels usuaris i que ajudi a mantenir la seguretat en el context actual de pandèmia.

Es tracta d’un document descarregable, preparat per autoimpressió en mida Din A4, el qual de forma molt gràfica resumeix sis consells bàsics. Estem segurs que serà d’utilitat per contenir en la mida del possible els possibles contagis.

Descàrrega del pòster: Precaucions en la visita al veterinari durant la COVID-19