COVB

Actualitat/ Notícies

Canvi en el sistema d’inscripció a l’AIAC dels animals d’altres espècies (exòtics)

26/02/2022

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i l’AIAC, informen d’una modificació en el sistema de registre i inscripció dels animals d’altres espècies, que fins ara s’inscrivien com animals exòtics. Aquesta modificació s’ha fet amb l’assessorament d’experts en animals exòtics, i recull les peticions rebudes de millora en aquest sentit.

És un canvi que només afecta a l’hora de seleccionar el tipus d’animal en la pantalla de registre de xips: ALTRES ESPÈCIES. Per un animal exòtic, es triarà “Altres espècies”, i llavors apareixeran 5 grans GRUPS, que és on s’engloben els animals exòtics, un cop triat el grup, apareixeria el camp FAMÍLIA i el camp NOM CIENTÍFIC que també caldrà omplir.

Aquesta modificació no suposa més canvi que la forma de recollir la informació de registre.