COVB

Actualitat/ Notícies

Canvi de base de cotització del règim especial de treballadors autònoms

24/12/2021

Us informem que el 31 de desembre finalitza el termini per sol·licitar voluntàriament el canvi de base de cotització a la Seguretat Social de les persones treballadores incloses en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms. La sol·licitud formulada dins d’aquest termini permet canviar de base de cotització amb efectes de l’1 de gener del proper any.

Les bases de cotització mínimes i màximes per a l’any 2022 no han estat publicades encara, les vigents des de l’1 de gener del 2021 són les següents:

BASE MÍNIMA, menors de 47 anys: 944,40 euros/mes
BASE MÀXIMA, menors de 47 anys: 4.070,10 euros/mes
BASE MÍNIMA, societaris: 1.214,10 euros/mes
BASE MÍNIMA, igual o majors de 48 anys: 1.018,50 euros/mes
BASE MÀXIMA, igual o majors de 48 anys: 2.077,80 euros/mes

 

Les persones que a 1 de gener del 2022, aquest dia inclusivament, siguin menors de 47 anys podran triar entre els límits de les bases mínima i màxima.
Igual elecció podran efectuar les que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2021 hagi estat igual o superior a 2.052,00 euros/mes o causin alta en aquest Règim Especial.

Les persones que a partir d’1 de gener del 2022, aquest dia inclusivament, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 2.052,00 euros/mes no podran triar una base de quantia superior a 2.077,80 euros/mes, tret que haguessin exercitat la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2019, produint efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any.

Durant l’any natural, segons el que s’estableix en la Llei 6/2017 de Reformes Urgents del Treball Autònom, publicada a l’octubre 2017, les sol·licituds de canvi de base de cotització podran presentar-se dins de cada trimestre perquè tingui efectes a partir del trimestre següent:

Les sol·licituds realitzades entre l’1 d’octubre i 31 de desembre tindran efectes l’1 de gener del següent any

Les sol·licituds s’hauran de presentar davant de la Seguretat Social, de manera telemàtica.

Per qualsevol dubte si vols gestionar un canvi de base de cotització a partir del mes de gener de 2022, podeu contactar amb Sellarès Assesors (Àrea Sociolaboral), abans del proper dia 28 de desembre de 2021.