COVB

Actualitat/ Notícies

Beques i ajuts del COVB per impulsar el coneixement, la formació i la innovació

07/02/2021

El COVB concedeix cada any beques i ajudes als col·legiats per millorar el seu desenvolupament professional. Aquestes són les atorgades en la  darrera convocatòria:

Beques Ramon Turró 2020 per facilitar als nous llicenciats la possibilitat d’ampliar la seva formació teoricopràctica a l’estranger. S’han concedit 3 Beques de 3.000 €.

Ajuts per assistència cursos i congressos nacionals de Veterinària en el 2019. S’ha concedit  ajuts a 17 col·legiats i l’import total ha estat de 5.576,60 €.

Ajuts a la Innovació 2020. Per primera vegada s’han convocat aquestes beques per ajudar al col·legiat en despeses de digitalització i qualsevol inversió que justifiqui la reducció de l’ús de paper. S’ha concedit ajuts a 31 col·legiats i l’import total és de 4.065,88 €