COVB

Actualitat/ Notícies

Aprovades les normatives sobre la millora del benestar animal a les granges

02/03/2023

El Consell de Ministres va aprovar el passat dimarts 28 de febrer un Reial decret sobre benestar animal que comporta modificacions de normes ja en vigor i crea algunes noves eines per a millorar el benestar animal a les granges i facilitar els controls oficials que duen a terme les autoritats competents. Així, es crea formalment la taula nacional de coordinació sobre benestar i protecció dels animals i es designa com a centre de referència l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de Catalunya (IRTA), per un termini de dos anys.

El decret aprovat modifica també diverses normes en vigor en matèria de transport d’animals i de sacrifici, així com les normes mínimes per a la protecció de porcs, per tal de millorar les condicions de les granges i el maneig dels animals, per a això s’estableixen requisits més específics que els actuals, i adaptats al coneixement científic actual.

En concret, figuren nous valors quant a la densitat màxima d’animals a les granges, i noves condicions respecte de la seva alimentació, aigua, menjadores, condicions ambientals de les mateixes i la disponibilitat per als animals de material manipulable. La finalitat última és disminuir la necessitat de practicar el tall de cues dels porcs. Les granges ja existents disposaran de 4 anys per a fer les adaptacions necessàries.

Igualment, es modifiquen tots els reials decrets sobre protecció d’animals a les granges (el relatiu a condicions generals, i els de cria de vedells, gallines ponedores, porcs i pollastres de carn) per a adequar-los a la normativa comunitària en aspectes formals, com els relatius als informes dels resultats dels controls i altres aspectes tècnics administratius.

Quan disposem del text complet del Reial decret el compartirem amb tots vosaltres.