COVB

Actualitat/ Notícies

Aprovada la suspensió del cobrament de les despeses col·legials incloses en el rebut de la quota del segon trimestre de 2020

16/04/2021

L’Assemblea General del COVB celebrada aquest passat mes de març ha ratificat l’acord de la Junta de Govern del 25.03.2020 sobre la suspensió de cobrament de les despeses col·legials incloses en el rebut de la quota del segon trimestre de 2020 amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

A conseqüència de la pandèmia per la COVID-19, es xifren els ERTE’S en centres veterinaris en un 38% i la reducció en la facturació en un 60%, i és per això que la Junta de Govern va acordar suspendre el rebut del segon trimestre de 2020 per ajudar a pal·liar la situació econòmica general.