COVB

Actualitat/ Notícies

Aprofita els Ajuts de Formació que t’ofereix el Col·legi

07/10/2020

Des del passat 30 de juliol està oberta la convocatòria i es poden presentar les sol·licituds pels Ajuts de Formació del COVB, amb la data límit del 31 d’octubre de 2020.

Aquests ajuts van destinats a tots els col·legiats i col·legiades –amb un any d’antiguitat al COVB com a mínim– i compten amb un global de 9.000 euros a repartir entre els sol·licitants en conceptes com despeses d’inscripció en cursos i congressos nacionals de veterinària que hagin estat realitzats a l’Estat durant l’any 2019.

Quan a requisits, l’import de cada ajut no podrà superar el 50% del cost de la inscripció i serà proporcional al nombre de sol·licituds presentades fins a esgotar l’import total dels ajuts. Només es podrà presentar una única sol·licitud d’ajut per persona.

Més informació

Mail: depformacio@covb.cat

Telèfon: 932112466

 

Documents annexes amb bases i formularis

Formulari Ajuts_Formació

Convocatoria_Ajuts