COVB

Actualitat/ Notícies

Anuncis aprovació inicial projectes Comitè Vet. Protecció dels Animals, Registre Professionals i Centres dedicats a Clínica d’animals de companyia i Comitè Assessor exercici clínic animals de companyia

24/02/2021

Anunci aprovació inicial projecte Reglament de funcionament del Comitè de la Veterinària per la Protecció dels Animals, Registre de Professionals i Centres dedicats a la Clínica d’animals de companyia i Comitè Assessor per l’exercici clínic amb animals de companyia del COVB.

ANUNCI APROVACIÓ REGLAMENT CCPA-RECAC

ANUNCI APROVACIÓ REGLAMENT PA

PROJECTE INICIAL REGLAMENT REGISTRE PROF I RECAC CCPA

REGLAMENT FUNCINAMENT COMITÈ PROTECCIÓ ANIMAL DEL COVB