COVB

Actualitat/ Notícies

Analitzem el Reial Decret de 16 de maig sobre explotacions ramaderes

27/05/2023

Tal com us vàrem informar, el passat 16 de maig es va publicar el nou Reial decret 364/2023 que desenvolupa la Normativa de la Unió Europea de sanitat animal, en relació amb les obligacions de vigilància del titular d’explotació i del pla sanitari integral de les explotacions ramaderes. El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha preparat un document on analitza i destaca els aspectes més rellevants d’aquest decret sobre les obligacions del titular de l’explotació, el contingut del pla sanitari integral (inclou mesures d’higiene i bioseguretat, el control de paràsit interns i externs, l’estat sanitari animal, el programa de mostreig sanitari, el pla de vacunació i el pla d’ús de medicament), les visites zoosanitàries, les funcions del veterinari d’explotació i la nova definició del Sistema Integral de Gestió de l’Explotació.

Tantmateix el CCVC informa que està preparant una formació en format presencial sobre aquest Reial Decret.

Descarrega el Resum