COVB

Actualitat/ Notícies

Ampliació  les dades que els veterinaris de producció han de comunicar a l’Administració de les receptes d’antibiòtics que emeten

19/01/2024

Ampliació  les dades que els veterinaris de producció han de comunicar a l’Administració de les receptes d’antibiòtics que emeten

A partir del proper 22 de gener s’amplien les dades  de les comunicacions de les prescripcions d’antibiòtics.

Caldrà doncs afegir les següents dades:

  • Classe de tractament: metafilàctic o profilàctic.
  • Tipus de dispensació: indicar si és una dispensació, no dispensació o farmaciola veterinària.
  • Per a prescripcions d’altres formes farmacèutiques diferents de pinsos medicaments: el percentatge d’envàs total que s’utilitzarà en el tractament.

Exemple del Ministeri:
Ejemplo 1. Se prescribe un medicamento con formato de 100 comprimidos por envase, si el total de tratamiento que se incluye en el apartado de posología de la receta es de:
•50 comprimidos, el porcentaje a comunicar será del 50% y un envase.
Ejemplo 2. Si se prescriben 150 ml de una solución cuyo envase de origen contiene 100 ml, los datos a comunicar serían los siguientes:
•Campo número de envases prescritos (apartado m anexo IV): 2 envases
•Porcentaje total de envases: (cantidad prescrita * 100) / (nº envases prescritos * cantidad de cada envase) = 150 ml * 100 / 2 * 100 = 1500/200 = 75%

  •  Durada del tractament en dies.

Així mateix, des del 21 de juliol de 2023 el termini per a notificar dades a PRESVET s’ha reduït a 15 dies des de la data de prescripció i es disposa de 15 dies addicionals des que s’ha efectuat la comunicació a PRESVET, per solucionar errors.
Per resoldre dubtes sobre la comunicació de camps a PRESVET podeu posar-vos en contacte al correu. Des del DACC informen que per a aquesta comunicació, cal adaptar els sistemes informàtics de comunicació: servei web (SW) o fitxer i estan adaptant el GTR per tal de poder rebre aquestes noves dades i poder-les després remetre al MAPA També recorden que els veterinaris/àries o empreses que comuniquen a la Generalitat les prescripcions també hauran de fer els canvis que corresponguin als seus sistemes.

El DACC ha enviat instruccions als usuaris GTR que diferencia els que comuniquen per SW o fitxer, facilitant-los el document tècnic del SW o la nova plantilla del fitxer respectivament, per a que es puguin modificar els sistemes.

Finalment, indiquen els canvis a GTR estaran operatius a partir del 22 de gener (00h00) i estarà operativa a partir del 30/1/24. La resta de funcionalitats de GTR continuarà operativa durant aquests dies. Per qualsevol dubte sobre aquest tema, us podeu adreçar per correu electrònic a consum