COVB

Actualitat/ Notícies

Alerta sobre el medicament VERSIFEL FeVL SUSPENSIÓN PARA GATOS- 2636

23/06/2023

L’AEMPS comunica que, amb data 15 de juny del 2023, ha decretat l’alerta de farmacovigilància de medicaments veterinaris VFCV/1/2023, dirigida a Zoetis Spain S.L., com a responsable de la seva comercialització. Així mateix, ordena la retirada del mercat, per part de Zoetis Spain S.L. i a càrrec seu, de totes les unitats del lot 665277 del medicament.

La retirada es deu a la detecció d’un increment inesperat de la notificació d’esdeveniments adversos a Polònia, Gran Bretanya i Irlanda, amb l’administració de lots fabricats amb un determinat granel de producte semiacabat, per la qual cosa el titular d’autorització de comercialització de l’esmentat medicament, a més de comunicar aquesta informació a l’AEMPS, sol·licitava, a tots els països d’Europa, la retirada del mercat de tots els lots de producte final que provenen del mateix granel de producte semiacabat, inclòs el lot 665277, alliberat a Espanya.