COVB

Actualitat/ Notícies

Alerta per defecte de qualitat (nº VDC 1/2021) del medicament veterinari NOROCARP 50 mg/ml solución inyectable para Perros y Gatos (nº reg. 2001 ESP).

25/01/2021

Des del Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ens informen de l’alerta per defecte de qualitat i de l’inici del procediment de retirada del mercat del medicament NOROCARP 50 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE PARA PERROS Y GATOS (2001 ESP)  per la qual s’adopta la mesura cautelar de retirada del mercat de totes les unitats del lot 029590G.

La empresa responsable del producte és Norbrook i la descripció del defecte és la detecció d’una impuresa derivada del carprofè, atès que la seva quantitat supera les especificacions d’estabilitat per a impureses individuals. Per això, Laboratorios Norbrook proposa la retirada del lot afectat.

Els veterinaris, en el cas de tenir existències del medicament indicat, haureu de retirar del mercat els lots afectats i haureu d’informar al Departament d’Agricultura de les unitats presents a les vostres instal·lacions així com la data de retirada per part del laboratori/distribuïdor a l’adreça de correu electrònic: medvet.daam@gencat.cat.

Podeu llegir-se l’Alerta, AQUÍ.