COVB

Actualitat/ Notícies

Alerta de retirada per defecte de qualitat del medicament LYDAXX 100 mg/ml Solució injectable per a boví, porcí i oví (nº EU/2/20/253/001)

09/08/2021

Benvolguts i  benvolgudes,

L’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad informa que es posa en marxa la retirada del lot OC3829 del medicament veterinari LYDAXX 100 mg/ml SOLUCIÓ INJECTABLE PER BOVÍ, PORCÍ I OVÍ (núm. EU/2/20/253/001) donat que s’ha detectat un problema en el taponat dels vials que dificulta el premsat del tap i la càpsula amb la possibilitat d’eliminar-se tots dos elements i, per tant, comprometre l’estanquitat i esterilitat del producte.

Segons aquesta alerta, l’empresa responsable del producte, VETOQUINOL, ha de començar i fer-se càrrec de  la retirada del mercat de totes les unitats i tots els codis nacionals del lot 0C3829 d’aquest medicament veterinari.

Us adjuntem la nota informativa rebuda.