COVB

Actualitat/ Notícies

Ajut per defunció del COVB

14/10/2022

Us recordem que en l’Assemblea del 21 de desembre de 2010, es va acordar crear una derrama extraordinària de 3 euros a càrrec dels col·legiats que es genera per la defunció d’un/a company/a col·legiat/a. L’import recaptat serà íntegrament lliurat al/s beneficiari/s designat/s pel col·legiat o els seus hereus.

Els col·legiats que vulgueu designar el/s beneficiari/s d’aquest ajut heu d’enviar al COVB l’original del formulari de designació de beneficiari de l’ajut per defunció signat amb fotocòpia del carnet de col·legiat/a al COVB, o presentar-lo personalment a les oficines del COVB.