COVB

Actualitat/ Notícies

Actualització dels procediments normatius per la protecció dels animals durant el transport i sacrifici d’urgència

01/07/2022

La Subdirecció General de Produccions Ramaderes i Cinegètiques informa de l’actualització dels procediments normalitzats de treball en relació amb l’aptitud del transport a escorxador i sacrifici d’urgència a l’explotació, realitzats de manera conjunta pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició i les autoritats competents de les comunitats autònomes.

Els documents estan disponibles per a baixar en els següents enllaços:

https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/ampliacion/proteccion_animal_transporte.htm

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/bienestanimal/en-el-transporte/default.aspx