COVB

Actualitat/ Notícies

Actualització d’alertes sanitàries veterinàries

06/10/2023

Malaltia Hemorràgica Epizoòtica (MHE)

El MAPA informa dels primers focus de MHE a Catalunya amb la confirmació d’explotacions positives a les comarques del Pallars Jussà i Alta Ribagorça. Per tant, Catalunya queda inclosa dins de la zona restringida per aquesta malaltia. A la Unió Europea no existeix vacuna autoritzada per aquesta malaltia, per la qual cosa, l’única manera de reduir el risc d’aparició és l’aplicació de mesures de control vectorial (desinsectació d’animals i instal·lacions, així com eliminar o reduir llocs de cria de larves). Adjuntem nota informativa del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Virus del Nil Occidental (VNO)

  • Confirmada amb data 4 d’octubre la detecció de VNO en dos exemplars d’astor comú (Accipiter gentilis) localitzats als termes municipals d’Alpicat i Benavent de Segrià, notificats a RASVE (núm. 2023/43 i 2023/44). La zona del Segrià es pot considerar una zona endèmica i per tant no es realitzaran més actuacions de vigilància activa en cavalls.
  • Confirmats amb data 28 de setembre dos casos en cavalls d’una explotació de Viladecans (Baix Llobregat) i en un cavall d’una explotació de Font-Rubí (Alt Penedès). Notificats a RASVE (núm. 2023/41 i 2023/40). L’actuació principal serà intensificar la vigilància passiva en aus salvatges i cavalls, especialment en el radi de 10 km al voltant de la localització dels èquids.
  • Confirmada amb data de 21 de setembre la detecció de VNO en un ànec d’engreix d’una explotació de Deltebre mostrejat a escorxador dins del Programa de Vigilància enfront el VNO.  Notificat a RASVE (núm.2023/42). S’ha establert la realització de vigilància d’aus de corral per producció de carn a nivell d’escorxador. La circulació del VNO a la zona del Baix Ebre activa el nivell 2 del Programa d’alerta, prevenció i control del virus del Nil Occidental a Catalunya en hostes animals, que inclou el mostreig d’explotacions d’èquids.

Incloem l’enllaç del  Procediment d’actuació del/la veterinari/ària en cas de sospita clínica en èquids per a la vigilància de la febre del Nil Occidental a Catalunya i el document de tramesa de mostres (Annex VIII. Sol·licitud d’anàlisi de la febre del Nil Occidental en èquids – vigilància passiva).