COVB

Actualitat/ Notícies

Activitats veterinàries considerades essencials al Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març

31/03/2020

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB) adreça als seus col·legiats i col·legiades alguns aclariments referents a les activitats veterinàries considerades essencials en el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Aquesta norma que s’aplica a les persones assalariades i no als professionals (no assalariats), permet els desplaçament d’aquelles persones assalariades que prestin un seguit d’activitats essencials. Dins d’aquestes són rellevants, des del punt de vista de la Veterinària, les següents:

· Les persones treballadores que presten serveis als sectors essencials de l’article 10.1 del RD 463/2020, de 14 de març (modificat mitjançant RD 465/2020): centres i clíniques veterinàries i locals i establiments de venda d’aliments per animals de companyia.

· Les persones treballadores en les activitats que participin en la cadena d’abastiment del mercat i en el funcionament del serveis de centres de producció de béns i serveis de primera necessitat, inclosos els aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualssevol producte necessari per la protecció de la salut, permetent la distribució d’aquests, des del seu origen fins al seu destí final.

· Les que presten serveis a la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualsevol altres materials necessaris per la prestació de serveis sanitaris.

· Les dels animalaris associats als centres, serveis i establiments sanitaris, i, les persones que treballen en empreses, centres de R+D+I i biotecnològics vinculats al COVID-19 i les empreses subministradores de productes necessaris per aquesta investigació.

· Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.

· Las que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.