COVB

Actualitat/ Notícies

29 de febrer: Inauguració del curs acadèmic 2024 de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya

19/02/2024

La inauguració del curs acadèmic 2024 de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, tindrà lloc al Saló d’Actes del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, seu de l’Acadèmia, el dijous 29 de febrer a les 19:00h. A la sessió es llegirà l’Acta d’atorgament del Premi en Honor del Dr. Josep Séculi Brillas. A continuació, l’Acadèmica Numerària Excma. Sra. Dra. M. Àngels Calvo Torras, farà la presentació del Il·lm.  Sr. Dr. Manel López Béjar, Acadèmic Numerari de l’ACVC i Degà de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona que parlarà sobre “El Futur de l’Ensenyament de la Veterinària: Desafiaments i Oportunitats en la Professió”. Clourà l’Acte el President d’Honor de l’ACVC, Excm. Sr. Dr. Pere Costa.

Us esperem!

INVITACIÓ