COVB

Actualitat/ Notícies

Sessió informativa en línia: “Bones pràctiques de distribució (BPD) de medicaments veterinaris”

28/01/2022

La publicació del Reglament d’Execució (UE) 2021/1248 de la Comissió, de 29 de juliol de 2021, pel que s’estableixen les Bones Pràctiques de Distribució de medicaments veterinaris (BPD) de conformitat amb el Reglament (UE) 2019/6 del Parlament Euro-peu i del Consell, té per objectiu establir les mesures relatives a les Bones Pràctiques de Distribució de medicaments veterinaris que hauran d’aplicar els titulars d’una autorització de fabricació que realitzin la distribució dels seus medicaments així com els titulars d’una autorització com a magatzem de distribució.

En aquesta sessió organitzada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, s’informarà de les  principals novetats que incorpora la normativa vigent i com afecta el desenvolupament de l’activitat de distribució dels medicaments veterinaris a Catalunya.

Ponent: Sr. Javier Soler, Supply Chain & Quality Manager.
Data: 9 de febrer de 2022
Durada: de 10:00h a 12:00h
Inscripcions: A través de RuralCat: Inscripcions

Per a més informació:
Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera: medvet.daam@gencat.cat

Fitxa: Descarregar PDF