COVB

Actualitat/ Notícies

Nova convocatòria d’examen per a habilitar els veterinaris per emetre atestacions sanitàries per l’exportació

06/03/2022

Us informem que el Servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera (SAASPR) ha publicat a través de Ruralcat una nova convocatòria d’examen per a l’habilitació de veterinaris/-àries com a agents certificadors/-es, per a emetre atestacions sanitàries de les condicions dels productes destinats a alimentació animal i/o SANDACH destinats a l’exportació, d’acord amb el RD 993/2014 de 28 de novembre, pel que s’estableix el procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l’exportació.
La convocatòria d’examen és el 22 d’abril de 2022.Més informació: https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/formacio/veterinaris

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el SAASPR (segram.daam@gencat.cat).