COVB

Actualitat/ Notícies

Actualització protocols d’atenció presencial al COVB

02/07/2020

En primer lloc, desitgem que tots els col·legiats i col·legiades, i les vostres famílies, estigueu bé de salut.

Com sabeu, el COVB ha anat adoptant des de l’inici de la COVID-19 tant les normatives sanitàries com les recomanacions de prevenció de la salut que hem rebut pel que fa al seu funcionament presencial.

En base a aquestes mesures i recomanacions, us comuniquem que a partir del proper dilluns 6 de Juliol de 2020 els protocols que seguirem seran els següents:

-L’atenció presencial haurà de mantenir en tot moment la norma de distàncies interpersonals de com a mínim 1,5 m i assegurar un espai de seguretat equivalent a 2,5 m2 per persona. Mantenint aquests criteris, ja no caldrà sol·licitar cita prèvia.

-L’horari d’atenció al col·legiat serà de les 9 a les 14 i de les 16 a les 19 hores, per poder seguir fent les tasques de manteniment i neteja relacionades amb la prevenció de la COVID-19.

-Les comandes de material exclusiu veterinari es poden realitzar tant per internet com presencialment, i es pot sol·licitar tant l’enviament per missatgeria com la recollida al COVB (dins l’horari d’atenció al públic comentat).

-Les assessores de clínica de petits animals, cas de que hagin d’anar als centres veterinaris, us avisaran amb antelació, i quan s’acordi mútuament data i hora de la visita, utilitzaran tant els EPIs corresponents com les mesures de distància interpersonal per la realització de les mateixes. Mesures que hauran de mantenir tant les assessores com el personal dels centres visitats.

Us recordem que com bé sabeu, aquests protocols poden canviar en funció de l’evolució de la COVID-19 i de les recomanacions que rebem dins l’àmbit laboral corresponent al COVB. Si això passés, us mantindríem informats de dits canvis.

Com veieu, seguim mantenint l’objectiu de donar les màximes garanties de prevenció tant dels col·legiats com dels treballadors del COVB.