COVB

Actualitat/ Notícies

Sessió on line en el marc del concepte One Health

29/01/2021

La pandèmia de la COVID-19 ha fet evident que la salut és global i necessita respostes interdisciplinàries.  En aquest context, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha creat la Comissió One Health, com un òrgan de consulta expert en  malalties de transmissió entre animals i humans al servei de les administracions i la societat i que, alhora, doni visibilitat al paper de la professió veterinària en la salut pública.

El concepte One Health promogut per la Unió Europea, fa referència al fet que la salut humana, la salut animal i la salut mediambiental, així com la seva profilaxi, són interdependents i estan vinculades als ecosistemes en els quals coexisteixen.

En aquest context, el dimecres 17 de febrer a les 15 h es durà a terme una sessió en línia sobre Zoonosis: Valoracions des de la perspectiva sanitària. La sessió ha estat organitzada per la Conferència Nacional de Degans d’Infermeria (CNDE), la Conferència Nacional de Degans de Facultats de Farmàcia d’Espanya (CNDFE), la Conferència Nacional de Degans de Facultats de Medicina (CNDFM) i la Conferència de Degans  i Deganes de Veterinària d’Espanya (CDVE) amb la col·laboració de CRUE Universitats Espanyoles i està patrocinada per la Organización Colegial Veterinaria Española (OCV), el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), el Consejo General de Enfermería de España (CGE) i el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.