COVB

Actualitat/ Notícies

Sentència que finalitza en primera instància el recurs contra les eleccions del COVB

24/03/2023

El Jutjat del Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona ha dictat Sentència en el recurs interposat contra les eleccions col·legials, per la que declara el següent:

En primer lloc, declara que la dràstica decisió de la Junta Electoral d’excloure la candidatura “Pel canvi, renovació, participació i transparència” no va estar justificada. La sentència té en compte per valorar el contingut de la campanya els greus fets que havien tingut lloc respecte al presumpte desfalc del COVB que ha desprestigiat el Col·legi i recorda que durant un procés electoral poden haver-hi enfrontaments problemàtics que poden molestar els adversaris.

Per tant, declara nul·la la decisió de la Junta Electoral d’excloure aquesta candidatura i li reconeix el seu dret a concórrer al procés electoral junt amb l’altra candidatura.

Això no obstant, la sentència declara també que el sistema electoral regulat als Estatuts del COVB és democràtic i que la subjecció de l’article 33.2 a les normes deontològiques dels candidats no és contrària al principi democràtic. Per tant, desestima l’acció d’impugnació d’aquest article estatutari i, en conseqüència, no hi ha condemna en costos per a cap de les parts.

Tot i que la Sentència es podria recórrer en apel·lació, és voluntat de les dues candidatures encapçalades per Joan Mesià i Ricard Parés i la Junta de Govern per a buscar una solució amistosa a aquest conflicte que passa per continuar el procés iniciat per a modificar diversos articles dels Estatuts de règim electoral i convocar unes noves eleccions per a renovar la Junta de Govern del COVB.