COVB

Actualitat/ Notícies

Reunió entre el COVB i AVEPA per establir noves vies de col·laboració

11/06/2021

Una delegació del COVB formada per Ricard Parés, vicepresident del COVB, Íñigo Lyon, secretari general del COVB, Manel Oms, president del Comitè Assessor per la Clínica d’Animals de Companyia i membre de la Junta del COVB, i Prudenci Irurre, gerent del COVB, s’han reunit amb Joaquim Aragonès, gerent de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA).

L’objectiu d’aquesta trobada ha estat compartir inquietuds i conèixer millor les necessitats dels veterinaris que tenen o treballen en clíniques d’animals de companyia per tal de poder, des del COVB poder treballar més eficaçment i oferir un millor servei a aquests professionals.