COVB

Actualitat/ Notícies

Renovació del Comitè de la Veterinària per a la Protecció dels Animals del COVB

30/07/2021

La Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2021, ha acordat obrir el procés d’elecció per formar part del Comitè de la Veterinària per a la Protecció dels Animals del COVB.

El termini de presentació de candidatures per formar part d’aquest Comitè finalitza el dia 30 de setembre de 2021.

Totes les persones col·legiades que vulgueu presentar la vostra candidatura heu d’enviar el formulari juntament amb el currículum professional breu (màxim de dues pàgines) i una carta de motivació signada en la qual exposeu els motius pels que us agradaria formar part d’aquest comitè.

El Reglament de funcionament d’aquest Comitè aprovat el dia 24 de març de 2021, estableix a l’article 3r que els membres s’escolliran a través d’un procés de presentació de candidatures obert a totes les persones col·legiades, en les quals es valorarà l’experiència i coneixements especialitzats en benestar animal. Els membres vigents del Comitè presentaran una proposta a la Junta de Govern, que haurà de ser ratificada per l’Assemblea General.

Podeu ampliar la informació en aquest enllaç: https://www.covb.cat/wp-content/uploads/2021/04/REGLAMENT-FUNCIONAMENT-COMITE-PROTECCIO-ANIMAL-DEL-COVB_web_just.pdf

Les sol·licituds signades poden presentar-se presencialment al COVB, per correu postal o bé per correu electrònic amb la signatura electrònica a proteccio.animal@covb.cat.