COVB

Actualitat/ Notícies

Nota informativa sobre la tècnica ecogràfica FAST i casos pràctics del Comitè de Deontologia

28/10/2022

Darrerament, el Comitè de Deontologia del COVB ha valorat alguns casos que han generat problemes en la tècnica ecogràfica FAST que, tot i tractar-se d’una prova de cribratge inicial dels pacients, s’estaria emprant per decidir intervenir-los quirúrgicament o impedint arribar a un diagnòstic definitiu.

Havent estudiat la bibliografia i consultat amb la Doctora i Diplomada, Dra. Rosa Novellas Torroja (DVM PhD DipECVDI), del servei de Diagnòstic per Imatge de l’Hospital Clínic Veterinari de la UAB, el Comitè de Deontologia recull alguns casos pràctics d’ús inadequat d’aquest protocol ecogràfic.

  • CAS A) Error de diagnòstic: intervenció quirúrgica per una sospita de cos estrany que no es localitza intra-operatòriament, amb resultat de mort.
  • CAS B) Manca de diagnòstic de la/s causa/s que comporten certes lesions intra-abdominals.

En el document complet del Comitè de Deontologia trobareu desenvolupats aquests dos casos i més informació sobre la prova.

Adjuntem també l’Informe A-FAST i T-FAST (Part I9 – Ecografia abdominal i toràcica d’urgències. Publicat  a la revista Volum 42/Nº 1 d’1 de març de 2022 d’AVEPA.