COVB

Actualitat/ Notícies

Es convoca Assemblea general de col·legiats del COVB pel 24 de novembre

05/11/2021

El COVB ha convocat l’Assemblea General Ordinària de persones col·legiades per al dia 24 de novembre de 2021, a les 20:30 hores en primera convocatòria i a les 21 hores en segona convocatòria i de l’Assemblea General Extraordinària de persones col·legiades per al mateix dia 24 de novembre de 2021, a les 21:30 hores en primera convocatòria, i a les 22:00 hores en segona convocatòria.

En atenció al volum de persones col·legiades i per facilitar-los l’assistència presencial a aquelles que no tinguin la possibilitat d’accedir a aquests mitjans telemàtics, es mantindrà excepcionalment l’assistència presencial a la Sala d’Actes de la seu social, a l’Avda. República Argentina núm. 21-25 de Barcelona, amb una estricta limitació de l’aforament que, per mesures de salut pública i atenent a la normativa d’instal·lacions tèrmiques als edificis, en el lloc i dia de celebració de Ies Assemblees General i Extraordinària, es fixa en 16 assistents.

Trobareu les instruccions per l’assistència telemàtica i presencial al document adjunt.