COVB

Actualitat/ Notícies

El primer any de la signatura electrònica ha estat un èxit

30/06/2021

El dia 10 de juny, ha fet un any que va entrar en funcionament l’actualització de l’aplicació de l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) que permet signar els tràmits de forma electrònica, és a dir, sense haver d’imprimir per signar, de manera respectuosa amb el medi ambient.

Aquesta mesura, impulsada per Ricard Pares, president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i vicepresident del COVB, ha  tingut una gran acollida. En aquest últim any, el 83,25% dels tràmits electrònics s’han realitzat amb signatura digital i el 98,47% estan degudament signats per totes les parts i els documents s’han emmagatzemat al núvol i, per tant, estan disponibles en tot moment.