COVB

Actualitat/ Notícies

El COVB tindrà més pes a l’Assemblea General de la OCV

26/11/2021

L’Asamblea General de la Organización Colegial Veterinaria ha aprovat un nou sistema de ponderació de vot dels presidents dels col·legis a l’Assemblea General, amb una escala de ponderació segons el nombre de persones col·legiades i inscrites a 1 de gener de cada any. Serà aplicable a totes les decisions de l’Assemblea General tret de les eleccions de càrrecs del Consell General, mocions de censura i qüestions de confiança.

Aquesta modificació sens dubte donarà més presència i pes al nostre Col·legi donat el nombre de col·legiats i col·legiades que representa.