COVB

Actualitat/ Notícies

“El Comitè Científic serà el garant i regulador de la formació del COVB”

08/03/2024

Artur Font, vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, ens explica perquè és important la creació del Comitè Científic del COVB.

 

  • Com va néixer la idea que el COVB tingués un Comitè Científic?
En el nostre Programa teníem un punt que era l’aposta per la formació, per a potenciar la celebració de cursos i seminaris amb la finalitat de millorar el coneixement dels veterinaris col·legiats. El Comitè  Científic és el garant i el regulador d’aquesta formació.

 

  • Quines són les seves tasques principals?
El Comitè Científic té la funció principal d’impulsar i garantir l’excel·lència en la formació continuada científica del màxim nivell, per a facilitar l’actualització dels coneixements de les persones col·legiades als diferents sectors professionals. Una de les seves funcions també serà emetre els informes o dictàmens basats en l’evidència científica justificats per publicacions o bibliografia difosa per la comunitat científica que li encarregui la Junta de Govern. També atendrà les consultes sobre qüestions relacionades amb la veterinària de persones col·legiades, de la ciutadania i/o dels mitjans de comunicació que li traslladi la Junta de Govern.

 

  • Quin benefici principal aportarà al Col·legi?

Aporta un plus important en la qualitat i excel·lència científica no només en la formació sinó en el conjunt del Col·legi i de la societat en general.