COVB

Actualitat/ Notícies

El Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona abaixa les quotes als seus col·legiats

27/12/2023

  • La primera Assemblea presidida per Joan Mesià i la nova Junta de Govern aprova un pressupost per a 2024 rigorós i ajustat que permet complir una de les mesures destacades del seu programa.
  • L’aplicació del Conveni col·lectiu veterinari, l’actualització dels Estatuts per a incloure el vot electrònic i limitar els mandats de la Junta, són altres temes prioritaris que vol posar en marxa la Junta en els pròxims mesos.
  • La nova Junta va començar a treballar després de les eleccions celebrades el passat 4 de novembre.

Barcelona, 27 de desembre de 2023.- El passat dimecres 20 de desembre, l’Assemblea General del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona va aprovar els pressuposts del COVB per a l’any 2024 presentats per la nova Junta de Govern, presidida per Joan Mesià, després de guanyar les eleccions celebrades el 4 de novembre.

Fent compliment d’una de les mesures més rellevants presentades en el programa electoral “Vets pel Canvi” de la nova Junta de Govern, un dels punts aprovats per l’Assemblea ha estat la reducció de les quotes dels col·legiats i col·legiades. D’aquesta manera, la quota trimestral del COVB es redueix un 25%, i es fa una exempció de pagament de la quota trimestral del COVB durant el primer any de col·legiació a les persones que es col·legiïn per primera vegada i que no hagin estat col·legiades anteriorment en un altre Col·legi de Veterinaris d’Espanya. “La Junta de Govern estem fent un estudi en profunditat del Col·legi per a optimitzar els seus recursos i racionalitzar les despeses. La rebaixa de les quotes era una prioritat del nostre programa per a ajudar i atendre les necessitats del col·lectiu veterinari que ja hem pogut acomplir” explica Joan Mesià, president del COVB.

Durant l’assemblea, la nova Junta també va anunciar que altres tasques rellevants que vol afrontar en els propers mesos seran: fer un seguiment de l’aplicació del Conveni col·lectiu veterinari, actualitzar els Estatuts del Col·legi per a incloure el vot electrònic i limitar els mandats de la Junta de Govern per a afavorir-ne la renovació, així com la creació d’un Comitè Científic.