COVB

Actualitat/ Notícies

Consulta els acords de la Junta de Govern al portal de transparència del COVB

11/06/2021

D’acord amb la política de transparència assumida pel Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i en compliment de  l’article 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, sobre les decisions i actuacions de rellevància jurídica de la Junta de Govern, podeu accedir-hi a l’espai Transparència/ Finestreta única de la web d’aquest any 2021.

Hi pots accedir seguint aquest enllaç.