COVB

Actualitat/ Notícies

Consulta amb el nostre departament jurídic sempre que ho necessitis

29/04/2022

Tots els col·legiats i col·legiades teniu a la vostra disposició el departament jurídic del COVB. Aquest servei ofereix defensa i assessorament en relació amb la constitució i funcionament de societats veterinàries, en temes derivats de l’exercici de la professió veterinària, tràmits davant l’Administració, condicions de contractes de lloguer i traspassos, ordres de cessament o inspeccions i sancions contra els centres veterinaris, reclamacions dels usuaris de la medicina veterinària derivades de l’actuació professional i la gestió de medicaments veterinaris.

Un altre apartan important en el que el departament jurídic us pot ajudar és en les obligacions deontològiques veterinàries: drets i deures del veterinari i del client, dret a acceptar i rebutjar encàrrecs professionals, dubtes sobre eutanàsies o agressions entre animals o a persones i, finalment, assessorament i suport per complir amb l’obligació de denunciar les sospites de maltractament animal.

Les consultes més freqüents es refereixen a temes derivats de l’exercici de la professió veterinària com reclamacions extrajudicials i judicials en diferents vies, problemes amb els clients, tinença d’animals, sospites de maltractament animal o tracte incorrecte, ús, cessió i prescripció de medicaments, tràmits davant l’Administració, condicions de contractes de lloguer i traspassos,  constitució i funcionament de societats veterinàries, traspàs de negocis, ordres de cessament o inspeccions i sancions.

Sempre que tingueu un dubte, consulteu amb el servei jurídic del COVB: depjuridic@covb.cat