COVB

Actualitat/ Notícies

Com demanar l’exempció de la quota col·legial del COVB per a les primeres col·legiacions?

05/01/2024

Segons els acords ratificats per l’Assemblea General ordinària del COVB celebrada el dia 20 de desembre de 2023, els veterinaris/àries que es col·legien per primera vegada poden gaudir de l’exempció del pagament de la quota trimestral del COVB durant el primer any de col·legiació.

Per a demanar aquesta exempció cal omplir i presentar el Document d’exempció de la quota del COVB, i la documentació acreditativa que trobareu detallada a l’apartat “Com col·legiar-se?” de la web del COVB.